Πού δημιουργούνται τα πρώτα 15 Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Την αξιολόγηση των προτάσεων για τη δημιουργία των πρώτων Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) ολοκλήρωσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.”Εγκρίθηκαν 15 αιτήσεις χρηματοδότησης φορέων, συνολικού […]