Μπροστά Forward Greece

Το “Μπροστά” είναι μια προοδευτική πολιτική κίνηση που ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2012, στην καρδιά της ελληνικής κρίσης. Είναι ένα δίκτυο νέων και νεότερων εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, […]