Το τέλος των τραπεζών; Τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να λειτουργήσουν πλέον σε συνθήκες που αμφισβητούν την ίδια την ύπαρξή τους.

Πολύς λόγος έγινε τις προηγούμενες ημέρες για τις υπερβολικές -κατά πολλούς- χρεώσεις που επιβάλλουν οι τράπεζες σε μία σειρά υπηρεσιών. Κατά προκλητικό μάλιστα τρόπο, αφού σε κάποιες περιπτώσεις χρεώνουν προμήθεια […]

Μπροστά Forward Greece

Το “Μπροστά” είναι μια προοδευτική πολιτική κίνηση που ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2012, στην καρδιά της ελληνικής κρίσης. Είναι ένα δίκτυο νέων και νεότερων εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, […]