Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς, όπως: περιφερειακή και αστική ανάπτυξη απασχόληση και κοινωνική ένταξη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη θαλάσσια και αλιευτική πολιτική έρευνα […]

Τα νέα του ΕΣΠΑ

60% περισσότερους κοινοτικούς πόρους από τον αρχικό στόχο απορρόφησε η Ελλάδα από το ΕΣΠΑ το 2016 Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι ο στόχος του έτους 2016 για την […]