Συνέδριο Crowdfunding4Culture, στις 20 Ιουνίου 2017 στις Βρυξέλλες

Στις Βρυξέλλες, επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της χρηματοδότησης πλήθους θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην Crowdfunding4Culture κοινότητα και να μάθουν πως η χρηματοδότηση πλήθους Crowdfunding μπορεί να επηρεάσει […]